Zakład Naprawy Wag WAGI          Tel.: 61 425 86 65          Kom.: 606 522 583         
naprawawag@o2.pl

Wagi automatyczne

Automatyczna waga kontrolna SWT

Automatyczna waga kontrolna SWT - Typ AKW 20 - M

Automatyczna waga kontrolna AKW służy do ujęcia dokładnych ciężarów ilości produktu. Stojak ustalający jest spawany ze stali profilowej i jest zaplanowan~ do miejscowych sytuacji. Specjalne zamknięcie klap segmentowych jest w taki sposób ukszta~towane, aby słód mógł być szybko opróżniony. Klapa dozująca uruchamiana jest. elektro-pneumatycznie i dyspo-nuje wskazaniem pozycji klapy "OTWARTA/ZAMKNIĘTA". Waga wyposażona jest w czujnik wagowy pojedyńczo punktowy. Obudowa jest pyłoszczelna i przewidziana do połączenia z aspiracją.

 

Niska wysokość zabudowy tylko 60cm - przeto znakomicie do zastąpienia, nadaje się do mechanicznej "Starej techniki wagowej". +++ Gwarantuje odpowiedność do każdego układu +++

 

Sterowanie dozujące IT8000 z optymalizacją nadążną, licznikiem zsypów oraz z licznikiem sumy całkowitej w obsłudze ręcznej i automa-tycznej.Wróć
LOGO WAGI SYSTEM GNIEZNO
PARTNERZY