Zakład Naprawy Wag WAGI          Tel.: 61 425 86 65          Kom.: 606 522 583         
naprawawag@o2.pl

Wagi automatyczne

Do Worków i Wiader

Złożona waga workująca "SWA-Kombi" dla worków i wiader

"SWA-K" Pełnoelektroniczne wykonanie jako zespół powtórnego przezbrajania do napełnia-ńia bitumu lanego i remontowego dla budowy dróg

 • 1 szt. czujnika wagowego pojedyńczo punktowego,
 • Spawana konstrukcja stalowa stojaka ze stali profilowej do przyjęcia wagi i leju przenoszącego,
 • Przyjęcie worka z ręczną klamrą worka dla worków otwartych różnej długości,
 • Platforma ustawialna w pionie do napełniana odmiennych wiader,
 • Ciężar napełniania nastawialny od 15 - 50 kg,
 • Zewnętrzny przycisk uruchamiający dlaergonomicznej obsługi.

Urządzenie sterujące R 2100 wagi workującej

 • Zwarta obudowa z blachy stalowej,
 • 27 mm wysokie, podświetlone wskazanie LCD ze wskaźnikiem pomocniczym, klawiaturą foliową z przyciskami funkcyjnymi, czasem rzeczywistym/kalendarzem,
 • 3 punkty włączające do wagowega napełniania faz stałych we worki lub wiadra,
 • Wartość żądana-dokładne dozowanie przez optymalizację wyprzedzającą oraz kontrolę tolerancji,
 • Funkcje nadzoru dla tolerancji dozowania,
 • Skrzynka przekaźnikowa do regulacji członów doprowadzających i dozujących,
 • Interfejs RS232 dla drukarki lub EDV,
 • Możliwość dostawy z opcją jako wykonanie dopuszczone do legalizacji.


Wróć
LOGO WAGI SYSTEM GNIEZNO
PARTNERZY