Zakład Naprawy Wag WAGI          Tel.: 61 425 86 65          Kom.: 606 522 583         
naprawawag@o2.pl

Legalizacja

    Obowiazkowej legalizacji podlegają wagi do okrślania masy:


   - W obrocie handlowym
   - Będącej podstawą obliczania opłat targowych, cenę, podatków, premii, upustów, kar, wynagrodzeń, odszkodowań lub podobnych typów opłat
   - Podczas stosowania przepisów prawnych oraz przy wydawaniu opinii w postępowaniach sądowych przez biegłych i ekspertów
   - Pacjenta w praktyce medycznej w celu monitorowania, diagnozowania i leczenia
   - Przy sporządzaniu lekarstw wydawanych na recepę w aptekach
  -  W trakcie analiz przeprowadzanych przez laboratoria medyczne i farmaceutyczne
   - Przy paczkowaniu towarów

 

    Nie podlegają obowiązkowi legalizacji wagi używane we wszystkich innych dziedzinach nie podane powyżej, m.in. do stosowania
 -   W sporcie i wynikach sportowych
 -   Do użytku domowego
 -   Pomiarach geologicznych
 -   Wewnętrznej kontroli towarów
 -   W ramach systemów zapewnienia jakości

 

 

    JAK SPRAWDZIĆ WAŻNOŚĆ LEGALIZACJI??? ZOBACZ INSTRUKCJE PONIŻEJ


LOGO WAGI SYSTEM GNIEZNO
PARTNERZY