Zakład Naprawy Wag WAGI          Tel.: 61 425 86 65          Kom.: 606 522 583         
naprawawag@o2.pl

Bitzer

BITZER WAGI DLA BIOGAZU

Zasilanie fermentora (dozująca waga zbiornikowa)

Dla procesu fermentacji i wydajności gazu w urządzeniach biogazu ważne jest,by kadź fermentacyjna by~a mozliwie równomiernie zasilana. Umozliwia to przerwanie dozująca waga zbiornikowa HITZER'a z dużą dokładnością i komfortem.

Krótki opis dozującej i regulującej wagi zbiornikowej

Zbiornik zasilający ze systemem wyładunkowym z dnem przesuwnym dla substancji staIych osadzony jest na czujnikach wagowych i wyposazony w elektronik~ wagową i dozującą. Elektronika ta zaopatrzona jest w specjalne oprogramowanie, które permanentnie mierzy odebrane ilości. Poprzez regulacje pr~dkości obrotowej silnika przenośnika ślimakowego utrzymywana jest niezmienna wydajnośĆ. Zatem zagwarantowano, że wprowadzona zostanie stale ściśle zadana ilośc na jednostkę czasu do fermentora. Wartości planowane mogą byc bezpośrednio zadane przez klawiaturę elektroniki wagowej dozującej lub alternatywnie przez sterowanie urządzenia (np. przez profibus).

 

Funkcje

 • Funkcja nadzoru
 • Wartosc planowana
 • Wydajnosc/Ilosc
 • Min. stan napełnienia
 • Zator materiałowy
 • Funkcja regulacji
 • Regulacja prędkości obrotowej
 • Kontrola obrotów
 • Wyłączanie awaryjne

 

Korzyści

 • nieprzerwane i pełnoautomatyczne zasilanie fermentora według zdefiniowanych wartości zadanych,
 • ściśle regulowany element dozujący przez permanentne porównywanie winien-jest w taki sposób, ze przy r6źnym dopZywie materiału nie dochodzi do zadnego naruszenia ilości zasilającej,
 • kontrola przeprywu materiału,
 • sygnalizowanie meldunków zaklóceń przy zatorze materiału albo przy osiągnięciu minimalnego stanu napelnienia poprzez zaświecenie lampki względnie zabrzmienie buczka


Wróć
LOGO WAGI SYSTEM GNIEZNO
PARTNERZY